WAGGGS
Історія АГУ

Історія гайдівського руху в Україні

На початку 90-х років, коли все світове суспільство вже чітко уявляло собі неможливість подальшого існування Радянського Союзу, у Лондоні відбулося засідання Світового комітету Всесвітньої Асоціації Дівчат Гайдів та Дівчат Скаутів. Саме на цьому засіданні було прийнято рішення щодо початку розвитку гайдівського руху на території припиняючого своє існування Радянського Союзу. А для того, щоб нещодавно створеним незалежним державам не було дуже важко – вирішили за кожною республікою для моральної та матеріальної підтримки “закріпити” окрему країну, в якій Гайдинг розвивається з початку сторіччя.

Так, наприклад, Росії дісталась Англія, Білорусії – Кіпр, а Україні випала Норвегія. І вже восени 1992 року представниця Норвезької Асоціації Скаутів та Гайдів Бьорг Вальстад і координатор програм у Центральній та Східній Європі Роузі Дан вперше відвідали Україну. Цей візит став початком зародження та розвитку Гайдівського руху в Україні.

У жовтні 1994 року у Києві відбувся перший всеукраїнський тренінг для лідерів Гайдівського руху, підсумком якого стало заснування робочого комітету. Його метою була розробка програмних документів, пошук та підготовка лідерів, поширення Гайдингу.

Завдяки плідній роботі комітету вже у листопаді 1995 року відбулася Установча Конференція Асоціації Гайдів України (АГУ), в якій взяли участь представниці 13 областей України, а також гості з Норвегії та Великобританії. На Конференції був прийнятий і затверджений Статут АГУ та обрані установчі органи. У листопаді 1996 року організація була офіційно зареєстрована у Міністерстві юстиції України.

 

Мета організації

Основною метою діяльності АГУ є сприяння розвитку та формуванню соціально-зрілої жіночої особистості в її власних інтересах та в інтересах держави, захист законних соціальних, вікових, економічних та інших спільних інтересів своїх членів.

Завдання

· залучати дівчат та молодих жінок до гуманітарної системи цінностей загальнолюдського значення;

· всебічно розвивати особистість шляхом активної участі у різних програмах;

· підвищувати культурний рівень, збагачувати знаннями з історії, світової та національної культури, краєзнавства, медицини та ін.;

· розвивати відповідальність за себе та за інших;

· сприяти прагненню до самовиховання і саморозвитку;

· створити умови для внутрішнього та міжнародного спілкування і дружби між Скаутськими та Гайдівськими організаціями;

· виховувати почуття відповідальності та поваги до України, її духовної та матеріальної спадщини;

· вивчати навколишній світ та допомагати у здійсненні природоохоронних проектів;

· оволодівати навичками життя на природі;

· втілювати у життя обіцянку та закони дівчат-гайдів.

Сфери діяльності

Робота Асоціації гайдів України ведеться у декількох напрямках. А саме:

– щотижневі зустрічі з дівчатами-гайдами, котрі проходять за спеціально розробленими програмами (див. розділ “Програми АГУ”);

– проведення тренінгів та семінарів для лідерів організації;

– організація гайдівських таборів, подорожей, походів;

– участь у різноманітних гайдівських заходах на міжнародному рівні;

– участь у молодіжних семінарах, форумах, фестивалях, що сприяють формуванню міжнародної та національної молодіжної політики;

– участь у програмах та проектах, пов’язаних з поліпшенням становища жінок в Україні.

Як все починалося. Інтерв’ю з відомими гайдами АГУ.